Frequently asked questions

FAQs

 1.  LNBTI උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ දැනට පැවැත්වෙන්නේ කුමන ආකාරයේ පාඨමාලා ද?   
 • LNBTI ආයතනයේ පැවැත්වෙන Degree Pathway  පාඨමාලා තුළින්, ඕනෑම ජපාන විශ්වවිද්‍යාලවල තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ඕනෑම උපාධි පාඨමාලාවක තුන් වන වසරට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. 
 1. LNBTI Degree Pathway  පාඨමාලා සඳහා ඇති පිළිගැනීම කොහොමද?
 • LNBTI ආයතනය මෙන්ම එහි සියලුම පාඨමාලා ද ශ්‍රී ලංකා සහ ජපාන රාජ්‍ය ආයතන වල අනුමැතිය ඇතිව ඒවායේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පවත්වාගෙන  යන නිසා ලෝකයම පිළිගත් ජපාන විශ්වවිද්‍යාල සමග අවබෝධතා ගිවිසුම් පවා ඇති කරගන්නට හැකියාව  ලැබිලා  තිබෙනවා.
 1. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ (UGC) පිළිගැනීම කොහොමද?
 • LNBTI ආයතනය තුලින් දරුවන්ව යොමු කරන සියලුම  ජපාන විශ්වවිද්‍යාල සහ ඒවායේ පාඨමාලා සියල්ලටම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ  පූර්ණ අනුමැතිය තිබෙනවා. 
 1. LNBTI ආයතනයේ Degree Pathway  ඔස්සේ ජපාන විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධිධාරියෙක් වීමේ ඇති වාසි මොනවාද? 
 • ඉතා පහසුවෙන්, අවම කාලයකදී, අවම මුදලකින් ලෝකයම පිළිගත් ජපාන සරසවියකින්  උපාධියක් ලබා ගැනීමටත්, එම සුදුසුකම තුළින් ලොව ඕනෑම තැනක ඉහල වැටුපක් සමගින් වෘත්තීය මට්ටමේ රැකියාවක් කිරීමේ අවස්ථාවත් උදා කරගන්න පුළුවන්. 
 1. LNBTI උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ Degree Pathway සඳහා සම්බන්ධ  වෙන්න පුළුවන් කාටද? 
 • ඕනෑම වර්ෂයක උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිට,  ඉන් සමත් වූ   ඕනෑම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
 1. LNBTI උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය හරහා හැදෑරිය හැකි පාඨමාලා මොනවා ද? 
 • LNBTI ආයතනය හරහා තොරතුරු තාක්ෂණවේදය  සහ  මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවේදය යන  පාඨමාලා අධ්‍යයනය  කරන්න පුළුවන්.
 1. තොරතුරු තාක්ෂණය  සහ මුදුකාංග ඉංජිනේරුවේදය සම්බන්ධ පාඨමාලා සඳහා මූලිකත්වය දී  තිබෙන්නේ ඇයි?
 • මේ වන විට තොරතුරු තාක්ෂණවේදය සඳහා වන තරුණ ශ්‍රම දායකත්වය ජපානය තුළ අඩුවෙමින්  පවතින නිසා, එවන් පුහුණු වෘත්තිකයන්ට ඉහළ ඉල්ලුමක් ජපානයේ  ඇතිවෙමින්  තිබෙනවා. එම නිසා ජපානය තුළ තොරතුරු තාක්ෂණවේදය පදනම් කරගත් ‍අධ්‍යයන  ක්ෂේත්‍රයන් වෙත වැඩි අවස්ථාවක් හිමිවී  තිබෙනවා. 
 • ජපානය තුළ මේ මොහොතේ, තොරතුරු තාක්ෂණවේදය මඟින්  ඉතා පහසුවෙන්  ඉහළ වෘත්තීයමය අවස්ථාවන් ලබාගැනීමට හැකියාවක් පවතිනවා. එවන් රැකියා ඔස්සේ අවම මහන්සියකින් ඉහළ වැටුපක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එම අත්දැකීම් ඔස්සේ පසුකලෙක වෙනත් ඕනෑම රටක වුණත් එවන් රැකියාවක් ඉහල වැටුපක් ලබමින් කරන්න ඕනෑ තරම් අවස්ථා තිබෙනවා. 
 • ජපානයේ පවතින එම  අවස්ථාවන් හා ඉහළ ඉල්ලුම පදනම් කරගනිමින්, LNBTI ආයතනය  තොරතුරු තාක්ෂණය මත පදනම් වූ  පාඨමාලාවන්  හඳුන්වාදී   තිබෙනවා.
 • ( මීට අමතරව corona  උවදුර  නිසා තොරතුරු තාක්ෂණවේදීන් ගේ රැකියා ලෝකයේ තිබෙන ආරක්ෂිතම රැකියාවක් ලෙස අද පිළිගැනෙනවා.)
 1. පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් විය හැකි වයස්  සීමාවන් මොනවාද?
 • වයස් සීමාවක් නොමැති අතර  උසස් පෙළ සමත්වී තිබීම ප්‍රමාණවත් වේ.
 1. කුමන අංශයකින් උසස් පෙළ හදාරා තිබිය යුතු ද?
 •  ඕනෑම අංශයකින් උසස් පෙළ හදාරා තිබීම ගැටලුවක් නොවෙයි. 
 1.  ඉහත සඳහන් කරන ලද විෂය මාලාවන් හැදෑරීමට මූලික දැනුමක්  තිබිය යුතු ද?
 • නැහැ.  තොරතුරු තාක්ෂණය, මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවේදය, ජපන් භාෂාව යන සියලු විෂය ක්ෂේත්‍රයක් සඳහා ම අවශ්‍ය කරනු ලබන මූලික දැනුම පාඨමාලාව ආරම්භයේ  සිටම නිශ්චිත ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ  සපයනු ලබනවා.
 1.  ඕනෑම කෙනෙක්ට පාඨමාලාව පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්ද?
 • කුමන අංශයකින් උසස්පෙළ හැදෑරුවත්, ඉතා සරල ආකාරයෙන් තාක්ෂණික සහ භාෂා දැනුම ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වෙන ආකාරයට පාඨමාලාව  සකසලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා සුදුසුකම්ලත්, ප්‍රවීණ ආචාර්ය මඩුල්ලක් දරුවන්ට මඟ පෙන්වනවා.  ඒ වගේම දුර්වල සිසුන් සඳහා පෞද්ගලිකවම අවධානය යොමුකර ඔවුන්ව සංවර්ධනය කරන්න විශේෂ වැඩසටහන් සකසා තිබෙනවා.
 1.  පළමු කණ්ඩායම බඳවා ගත් වර්ෂය කුමක්ද?
 • 2016 වසරේ දී පළමු කණ්ඩායම බඳවා ගත් අතර මෙම වසරේදී බඳවාගනු ලබන්නේ පස්වන කණ්ඩායමයි.
 1.  මේ වන විට ජපාන විශ්වවිද්‍යාල හා රැකියා සමඟ සම්බන්ධ වුණු   කණ්ඩායම්  ඉන්නවද?
 • ඔව්.  මේ වන විට අපගේ පළමු හා දෙවන කණ්ඩායම් ජපාන විශ්වවිද්‍යාල හා රැකියා සමඟ සම්බන්ධ වෙලා  ඉන්නවා. ඇතැම් දරුවන් ලංකාවේ ජපානය හා සම්බන්ධ ආයතන වල රැකියා සඳහා යොමු වී සිටිනවා. 
 1.  මෙම පාඨමාලාව  සඳහා ජපන් භාෂාව හැදෑරිය යුතු ද? ඒ සඳහා පහසුකම් පවතී ද? 
 • ඔව්.  ජපානයේ ඉහළ  වැටුපක්  ලබමින්  හොඳ රැකියාවක්   කිරීමට නම් ජපන් භාෂාව පිළිබඳව මෙන්ම ජපන් සංස්කෘතිය පිළිබඳවත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන.  එනිසා  සෑම දරුවෙක්ම එම මට්ටමට ගැනීමට  අවශ්‍ය පසුබිම  ආයතනය තුළ සකසා  තිබෙනවා.
 • ඒ සඳහා ජපානයේ අත්දැකීම්ලද්, උපාධිධාරී ගුරු මඩුල්ලක් නවීන ඉගැන්වීම්  ක්‍රම භාවිතයෙන්  දරුවන්ට මඟ පෙන්වනවා. N2 මට්ටම දක්වා ජපන් භාෂා ප්‍රවීනතාවය ලබාගැනීමට දරුවන්ට පහසුකම් සලසා තිබෙනවා.
 • ඊට අමතරව විවිධ ජපන් සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් තුලින් දරුවන් තුළ ජපානය පිළිබඳව  අත්දැකීම් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.  
 1.  ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්නේ ජපාන ජාතිකයන් ද?
 • අධ්‍යයන කටයුතු වලට ජපාන විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ දායකත්වයද ලබාගන්නවා.  
 1.  මෙම ක්‍රමවේදය හරහා ජපාන සරසවියකට ඇතුලත්වීම සඳහා ලංකාව තුළ කොපමණ කාලයක් අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කළ යුතුද?
 • වසර 3 ක් ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕන. එහි දී පළමු වසර දෙක අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ද තෙවන වසරේ දී  පූර්ණ කාලීන ආයතනික පුහුණුව සඳහා වෙන්  වෙනවා.  ඉන් අනතුරුව තමයි  ජපානයේ ඕනෑම සරසවියක තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ  ඕනෑම  පාඨමාලාවක  තෙවන වසර සඳහා  සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහිදී සිව්වන වසර දක්වා අධ්‍යයන කටයුතු අවසන් කර එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන්.
 1.  ජපාන විශ්වවිද්‍යාල සඳහා  ඇතුළත් වෙන්නෙ කොහොමද?
 • ඒ සඳහා විවිධ ක්‍රමවේද තිබෙනවා. අපි දරුවන්ව ඒවාට හොඳින් සූදානම් කරනවා.   අපේ දරුවෝ  මේ වන විට  කිසිදු  ගැටළුවක් නැතිව ජපාන විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා.
 1.  අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ජපානයට වීසා ලබා ගැනීමේ දී අපහසුතාවයන් සඳහා මුහුණදීමට සිදුවේ ද ?
 • නැහැ. LNBTI ආයතනය හරහා ජපානයේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යොමුවන සිසු සිසුවියන් හට තම වීසා අයදුම් කිරීමේ සිට වීසා ලබා ගැනීම දක්වා LNBTI ආයතනය මග පෙන්වන අතර ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනු ලැබේ. 
 • දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට ම ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලයන් සමග සමීපව කටයුතු කිරීම  නිසා සහ විශ්වවිද්‍යාල සමග පවතින අවබෝධතා ගිවිසුම් නිසා ඉතා පහසුවෙන් නීත්‍යානුකූලව වීසා ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.  මේ සඳහා කිසිදු අමතර වියදමක් දරන්න සිදු වෙන්නේ නැහැ.  
 1.  ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? 
 • ඔව්. ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සම්බන්ධ වීමේදී සිසුන්ගේ හැකියාවන් මත ජපානයේ විවිධ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා  අයදුම් කරන්න පුළුවන්. LNBTI  සිසුන් දැනටමත් එවැනි වටිනා ශිෂ්‍යත්ව දිනාගෙන තිබෙනවා.
 1. මේ සඳහා සැඟවුණු ගාස්තු තියෙනවද? මෙම පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කිරීම සඳහා  ජපාන සරසවි ගාස්තු ඇතුළත්ව කොපමණ මුදලක් වැය  වෙනවද? 
 • මේ සඳහා වසර තුනක් පුරාවටම ලංකාවේදී අධ්‍යයන කටයුතු වෙනුවෙන් වැය වන්නේ  රුපියල් 1,350,000/-  ක් පමණයි.  
 • ජපාන විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා රුපියල් මිලියන 3 ත් 5 අතර මුදලක් ගෙවීමට සිදු වෙනවා.  එම  ගාස්තුව විශ්වවිද්‍යාලය මත  තීරණය වෙනවා. ( විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ්  අඩවියේ එම තොරතුරු පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා.)
 • LNBTI ආයතනය රජය පිළිගත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක්  හැටියට කිසිදු අමතර මුදලක් හෝ සැඟවුණු මුදලක්  අය නොකරන බවට සහතික  වෙන්න පුළුවන්.
 1.  සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම සඳහා වසරකදී  පවතින වාර ගණන කොපමණද? 
 • මේ වන විට LNBTI ආයතනය වසරක දී, එක් සිසුන් කණ්ඩායමක් පමණක්  බඳවා ගන්නවා.  
 1. එක් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමකට සිසුන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් ද? 
 • එක් කණ්ඩායමක් සඳහා 35 – 40 අතර සීමිත සිසුන් ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් වෙනවා.  එමගින් වඩාත් හොඳ  අධ්‍යාපනයක් මෙන්ම වැඩි අවස්ථාවන් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කිරීම අපේ අරමුණයි.
 1.  ජපානයේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ඇතුළත්වීමට වෙනත් මාර්ගයන්   තියෙනවද? එසේත් නැතිනමි LNBTI ආයතනය හරහා උපාධි  පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කළ යුතු ද?
 • ජපාන විශ්වවිද්‍යාල වල උපාධි පාඨමාලාවන්ගේ 3 න් වැනි වසරට ඇතුළත් විය හැකි  අවස්ථාවන් ලබාදෙන්නේ  අපේ ආයතනයෙන් පමණයි. 
 • මෙම සෑම උපාධි පාඨමාලාවක් ම ශ්‍රි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් ඒවා වන  නිසා  ඉතා ආරක්ෂාකාරී මෙන්ම  විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ සිසු සිසුවියන් හට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. 
 1.  දැනට උසස්පෙළ හදාරන සිසුන් හට උපාධිය සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුලුවන්ද?
 • අපේ ප්‍රමිතීන්ට  අනුකූලව උසස්පෙළ සමත් දරුවන්ට පමණයි සම්බන්ධවිය හැක්කේ. නමුත්  ඕනෑම දරුවෙකුට LNBTI ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන බාහිර අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්  සඳහා සම්බන්ධ  වෙන්න පුළුවන්.